Puterea cuvintelor – energia care poate zidi sau distruge pe cineva

Cuvintele au putere multă. Ele pot să lovească sau să mângâie. Pot să blesteme sau să binecuvinteze.

Fiecare cuvânt pe care-l trimiți în lume va zidi sau va dărâma, spunea Înalutpreasfințitul Istinian Chira, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Părintele Petroniu Tănase spunea că mulă vorbărire denotă un interior stricat al omului „care aduce la stricarea altora”. Din inimă ies cuvinte și cugetele cele rele:

„Omul cel bun din comoara lui bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui rea scoate afară cele rele” (Matei 12,35).

Mai mult decât atât, pălăvrăgeala despoaie cuvântul de puterea lui tainică. Ce putere poate avea un cuvântul? Mare și multă.

Preasfințitul Ignatie al Hușilor spune despre cuvinte că ele nu sunt simple sunete fonice. Ele sunt încărcate cu o energie care ne atinge pe noi înșine dar și pe celălalt.

Cuvintele au sens, nu sunt goale de conținut. De aceea ele pătrund în inimă și sunt simțite. Ele nu se adresează doar auzului, ci înțelesul lor merge mai departe, atingând rațiunea și sensibiliatea noastră.

„Puterea cuvântului omenesc este uriașă. El e în stare să lase o urmă adâncă, de neșters în inimi. El zidește dacă e plin de dragoste și bunătate, sau dărâmă dacă, dimpotrivă, e plin de vrăjmășie și ură.

Cât de multă bucurie ne aduce un cuvânt bun și câtă supărarea se naște în noi când cineva ne ocărăște sau ne spune cuvinte urâte.

„Prin puterea cuvântului înțelegem mai ales energia de a învia un om când este prin chingile morții, capacitatea de a împărtăși lumină când sufletul unui om este prins în închisoarea întunericului.

Prin puterea cuvântului înțelegem acea stare lăuntrică de a da bucurie, așezându-l pe orbita bucurie pe cel care este afundat în hăul tristeții”.

Dacă prin cuvintele noastre putem ajuta sau vătăma pe cineva, ar trebui să reflectăm mai mult asupra vorbirii noastre.

„Dacă facem o analiză a cuvintelor pe care le rostim și care rănesc, comparativ cu cele car ar trebui să ne refacă din punct de vedere spiritual, s-ar putea ca proncetajul să încline, consistent; înspre cuvinte care poartă în ele energie distructivă”.

Mai mult câștig are cineva din rostirea de cuvinte bune și frumoase decât din grăirea de cuvinte rele. Căci cu un cuvânt bun, cald și plin de blândețe îi faci și pe dușmani prieteni.

Sursa