Ce PSALMI se citesc în diferite probleme și situații ale vieții

Psaltirea luminează mintea, umple inima de dor și dragoste de Dumnezeu și îi insuflă dorința de a-L slăvi, de a-I aduce laudă și închinăciune pentru atotputernicia și milostivirea Sa.

Iată ce frumos spunea Părintele Arsenie Boca: „Psaltirea este o mărturie strălucitoare a bunătății lui Dumnezeu, ținută în mână de David, ca o făclie, mângâind orice suflet zdrobit pe de urma păcatelor.

Lumina ei atrage luarea-aminte la cârmuirea lui Dumnezeu asupra vieții omenești, îndeamnă sufletul la ascultare și smerenie, cu care oricine poate birui toate potrivniciile din calea mântuirii și poate răbda toate patimile ispitelor.”

Sfântul Ioan de Kronstadt întreabă retoric:

„Unde sunt casele în care se mai citește psaltirea, cea de Dumnezeu inspirată și care dă omului o atât de mare credință în Dumnezeu, o atât de puternică speranță în El, atunci când este lovit de o nenorocire, de-o boală, de un necaz, de-o supărare, și o atât de ardentă iubire de Dumnezeu?

Unde a dispărut cititul psalmilor de Dumnezeu inspirați, care era lectura favorită a strămoșilor noștri? Nu mai există. De aceea mulți și-au pierdut credința, nădejdea creștină, dragostea de Dumnezeu și de aproapele, apărând în loc necredința, disperarea, ura.”

Creștinii obișnuiesc să ceară binecuvântare pentru a citi la Psaltire sau pentru a se ruga cu psalmi, deoarece se tem de ispite. Părinții Bisericii spun însă că nu trebuie să ne temem, deoarece Psaltirea are mare putere împotriva duhurilor rele, și citirea psalmilor îi arde pe diavoli.

Ispitele pot să apară atunci când cineva interpretează lupta cu vrăjmașii în mod greșit și citește Psaltirea rugându-se de rău pentru vrăjmași. Nu oamenii sunt vrăjmașii noștri, ci diavolii și toate duhurile rele care sunt în văzduhuri și ne ispitesc pe noi spre rău.

Iată câteva exemple de psalmi pe care îi putem citi la diferite trebuințe, după orânduirea Sfântul ui Arsenie Capadocianul:

Când ne asupresc vrăjmașii – psalmii 3, 19, 30 și 31

Ciumă sau alte boli, la noi sau în altă parte – psalmul 90

După căderea în păcat – psalmii 50, 45, 46, 70 și 72

Când mergi să te judeci cu cineva – psalmii 200 și 75

La vreme de spaimă, frică – psalmii 6, 66 și 76

Depresie din cauza purtării oamenilor cu inima împietrită – psalmul 4

Ispite din partea duhurilor necurate – psalmii 9 și 37

În închisoare, robie, prizonierat – psalmul 69

La vreme de grindină, fulgere, trăsnete – psalmii 17 și 84

Când faci pâine din recoltă nouă, când guști din primele roade – psalmul 33

Când plantezi un pom sau o viță de vie, ca să aducă roadă – psalmul 1

Pentru luminarea celor care participă la întâlniri și soboare – psalmul 3

Pentru cei care își chinuie semenii și se poartă cu nedreptate – psalmul 3

Pentru dezlegarea vrăjilor – psalmul 6

Pentru soții care se ceartă și divorțează – psalmul 10

Pentru pocăința hoților și tâlharilor – psalmul 14

Pentru găsirea cheii – psalmul 15

Pentru o acuzație gravă și nedreaptă – psalmul 16

Pentru o naștere bună – psalmul 18

Pentru cei care nu pot avea copii – psalmul 19

Pentru oprirea focului – psalmul 21

Pentru îmblânzirea copiilor neascultători – psalmul 22

Pentru ocrotirea țăranilor și câmpurilor – psalmul 26

Pentru tămăduirea celor cu boli nervoase sau mintale – psalmul 27

Pentru boli de ficat – psalmul 12

Pentru durerile de maxilar din cauza dinților stricați – psalmul 37

La boli de inimă sau de rinichi – psalmul 44

Pentru frica de mare – psalmul 28

La vreme de primejdie – psalmul 29

Pentru ca Dumnezeu să dea roade și grâne când vremea nu este prielnică agriculturii – psalmul 30

Pentru cei care s-au rătăcit – psalmul 31

Pentru eliberarea celor întemnițați pe nedrept – psalmul 32

Pentru cei aflați pe patul de moarte, care sunt chinuiți de diavol – psalmul 33

Pentru cei răniți de ucigași – psalmul 36

Pentru cei părăsiți și abătuți – psalmul 38

Pentru împăcarea patronilor cu angajații – psalmul 39

La naștere prematură, pentru ca femeia să nască bine – psalmul 40

Pentru cei tineri care suferă și se îmbolnăvesc din cauza dragostei – psalmul 41

Pentru împăcarea soților certați – psalmul 43

Pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu – psalmul 49

La pedeapsă din cauza păcatelor – psalmul 50

Sursa: https://lataifas.ro/